Meandros - Montážno-stavebná spoločnosť
Meandros - Montážno-stavebná spoločnosťSpoločnosť bola založená v roku 2006 a za obdobie svojej existencie sa vyprofilovala na montážno-stavebnú spoločnosť.

Hlavný predmet činnosti predstavuje montáž doplnkového a technického vybavenia stavieb, úprav a opráv existujúcich pozemných stavieb.

Meandros - Úpravy a opravy existujúcich pozemných stavieb
Meandros - Montážno-stavebná spoločnosť Názov akcie: Pomocné stavebné práce pri vyrovnaní podlahy, montáž koľajníc regálového systému
Termín realizácie: 11/2012
Meandros - Úpravy a opravy existujúcich pozemných stavieb Názov akcie: Úprava vjazdu do podzemných garáží
Termín realizácie: 04/2013
Meandros - Montážno-stavebná spoločnosť Názov akcie: Odstránenie pôvodných vrstiev podlahy a jej vyrovnanie
Termín realizácie: 12/2012
Meandros - Úpravy a opravy existujúcich pozemných stavieb Názov akcie: Vyhotovenie podlahy archívu
Termín realizácie: 12/2012
Meandros - Montážno-stavebná spoločnosť Názov akcie: Oprava terasy s prestrešním
Termín realizácie: 06/2013
Meandros - Úpravy a opravy existujúcich pozemných stavieb Názov akcie: Príprava pokládky optických káblov
Termín realizácie: 02/2012
Meandros - Montážno-stavebná spoločnosť Názov akcie: Prípravná činnosť k realizácii rekonštrukcie fasády a výmeny výplní otvorov VÚB Nitra
Termín realizácie: 07/2012

Meandros, s.r.o.

Pod hrebeňom 2996/27
908 51 Holíč
mobil: 0948 542 356
e-mail: meandros@meandros.sk

IČO: 36605859
DIČ: 2022167037
IČ DPH: SK2022167037